Gizlilik Sözleşmesi

designbyslin.com alan adlı web sitesinin tüm hakları designbyslin e aittir. DESIGNBYSLIN, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

Kullanıcılar tarafından designbyslin.com a iletilen bilgiler, designbyslin.com’ un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler doğrultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, designbyslin.com veya designbyslin.com ‘un işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. designbyslin.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya designbyslin.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, designbyslin.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, designbyslin.com’ un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

Müşteri bilgileri, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içerir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

designbyslin.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman designbyslin.com 'da yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. designbyslin.com ‘un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, designbyslin.com’ da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.